Thực hành Toán cao cấp - Chương 7: Dãy, chuỗi số và ứng dụng

Thực hành Toán cao cấp - Chương 7: Dãy, chuỗi số và ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lưu ý khi sử dụng sympy; hàm số, sai phân và tích phân số; giới thiệu một số ứng dụng của đường cong; xử lý dãy số và chuỗi số trong thư viện sympy;... Mời các bạn cùng tham khảo!