Thực hành Toán cao cấp - Chương 5: Bổ sung khái niệm cơ bản, một số ứng dụng của giải tích

Thực hành Toán cao cấp - Chương 5: Bổ sung khái niệm cơ bản, một số ứng dụng của giải tích. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản trong giải tích; một số khái niệm trong giải tích cần biết; ôn luyện giới hạn, đạo hàm và tích phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!