Thực hành Toán cao cấp - Chương 4: Tích phân hàm số

Thực hành Toán cao cấp - Chương 4: Tích phân hàm số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hàm linspace của numpy; giới thiệu cơ bản về lập trình hàm; tích phân của các hàm số;... Mời các bạn cùng tham khảo!