Thực hành Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và ứng dụng

Thực hành Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bổ túc kiến thức cơ bản Python; vẽ đồ thị; đạo hàm - xây dựng chương trình tính đạo hàm; đạo hàm và ứng dụng - tìm hiểu và ứng dụng phương pháp Gradient Ascent;... Mời các bạn cùng tham khảo!