Thực hành Toán cao cấp - Chương 2: Đạo hàm

Thực hành Toán cao cấp - Chương 2: Đạo hàm. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề xử lý với Python và Sympy; vẽ biểu đồ với gói matplotlib; đạo hàm; đạo hàm cấp cao và bài toán cực trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!