Tài liệu Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm

Có rất nhiều vụ ngộ độc hay các bệnh gây ra do thực phẩm đã và đang diễn ra, mặt dù có các luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ban hành và ngày càng chặt chẽ và được sự quan tâm của cộng đồng. Cho đến nay vẫn còn có những cách hiểu và phân biệt không thống nhất về khái niệm các bệnh gây ra do thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm. Vì vậy tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin và kiến thức về phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.