Giáo trình Tổng đài điện tử số - KS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nội dung chính được đề cập ở 4 chương sau: Tổng đài Alcatel 1000E10, tổng đài Neax-61, tổng đài StareX-VK, tổng đài Siemens EWSD. Với chương trình đào tạo trung cấp, giáo trình sẽ trang bị cho các các bộ kỹ thuật viên viễn thông những kiến thức cơ bản, cần thiết về cấu trúc phần cứng, cấu trúc mềm của một số chủng loại tổng đài điện tử số thông dụng trên mạng viễn thông Việt Nam, để các kỹ thuật viên có thể tiếp cận với thực tế trong các kỳ thực tập cũng như sau khi tốt nghiệp.