Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống làm mát

Nội dung của giáo trình đƣợc biên soạn với thời lƣợng 45 giờ (10 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành và 5 giờ kiểm tra đánh giá kết quả mô-đun) trong 6 bài được trình như sau: Hệ thống làm mát; Sửa chữa bơm nước; Sửa chữa quạt gió; Sửa chữa két nước; Kiểm tra và thay thế van hằng nhiệt; Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Mời các bạn cùng tham khảo!