Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 7 chương, đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố hoạt động kinh doanh, phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.