Giáo trình Mỹ thuật trang phục: Phần 2

Ngoài nội dung bài học, phần câu hỏi và bài tập sau mỗi chương trong cuốn Giáo trình Mỹ thuật trang phục sẽ giúp sinh viên tiếp thu, tổng hợp, phân tích và có khả năng sáng tạo trên các kiến thức đã học để vận dụng vào chuyên ngành và cuộc sống. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Thiết kế thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.