Giáo trình Lý thuyết Đồ họa

Giáo trình được chia làm 8 chương và phần phụ lục. Chương 1, 2 và 3 trình bày về các yếu tố cơ sở của đồ họa như: màn hình đồ họa, điểm, đoạn thẳng, đường tròn, các hệ màu và các thuật toán tô màu, xén hình. Chương 4 trang bị các kiến thức toán học về các phép biến đổi trong không gian 2D và 3D. Chương 5, 6 và 7 giới thiệu các mô hình đồ họa 3D, các giải thuật khử mặt khuất và tạo bóng cho vật thể. Chương 8 trình bày về phương pháp thiết kế các đường cong Bezier và B-Spline. Nhằm giúp bạn đọc bớt lúng túng trong quá trình cài đặt các giải thuật, phần phụ lục liệt kê một số mã nguồn cài đặt các thuật toán trong các chương. Tuy nhiên, bạn đọc nên tự cài đặt các thuật toán ở phần lý thuyết, nếu cảm thấy khó khăn lắm mới nên tham khảo phần phụ lục này.