Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

Nội dung cơ bản của cuốn sách là phù hợp với nguyên tắc thống nhất với nội dung chương trình giảng dạy môn học Kinh tế vi mô khối trung cấp kinh tế. Giáo trình gồm 7 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô là tổng quan về kinh tế học vi mô, cung - cầu, co dãn của cầu, lý thuyết tiêu dùng, sản xuất - chi phí - lợi nhuận, cạnh tranh và độc quyền, thất bại của thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ.