Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng

Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Nội dung giáo trình giới thiệu tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng.