Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực -NXB Hà Nội

Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực do NXB Hà Nội ấn hành được xem là giáo trình chủ yếu trong đào tạo hệ trung học chuyên ngành Bảo quản và chế biến nông sản. Cuốn giáo trình có nội dung được kết cấu làm 7 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về nguyên liệu lương thực, chương 2 giới thiệu về các yếu tố gây hư hỏng lương thực, chương 3 khái quát về các phương pháp bảo quản lương thực, chương 4 nêu kỹ thuật bảo quản lương thực, chương 5 giới thiệu về kỹ thuật chế biến gạo, chương 6 có nội dung giới thiệu về kỹ thuật chế biến tinh bột và tinh bột biến tính, chương 7 giới thiệu về kỹ thuật chế biến bánh mì, mì sợ và bún khô.