Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - Bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Ăn mòn và chống ăn mòn bêtông và bêtông cốt thép trong môi trường biển, các biện pháp bảo vệ kết cấu bêtông và bêtông cốt thép chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.