Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 1

Cuốn sách "Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome" trình bày các nội dung về giao diện đồ họa Gnome của Linux và X Window. Cuốn sách gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về Gnome, sử dụng thanh Gnome, màn hình nền trong Gnome, trình quản lý tập tin trong Gnome; bộ các tiểu dụng trong Gnome, bộ lập lịch Gnome. Mời các bạn cùng tham khảo.