Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng

Có thề nói Vẽ kỹ thuật hay rộng hơn là Đồ họa kỹ thuật, là cơ sở quan trọng trong mọi hoạt động kỹ thuật. Đồ họa kỹ thuật là phương diện chính để giao tiếp trong quá trình thiết kế, chế tạo sản phẩm hay thi công xây dựng công trình. Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho các kỹ sư, kiến trúc sư tương lai môt nền tảng kiến thức cơ bản về việc thành lập bản vẽ kỹ thuật truyền thống cũng như các kiến thức về giao tiếp đồ họa hiện đại, giúp cho họ hoạt động hiệu quả trong môi trường thiết kế, chế tạo bằng máy tính điện tử sau này.