Ebook Đánh thức tư duy: Chuyên đề điện xoay chiều - Môn Vật lý: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đánh thức tư duy: Chuyên đề điện xoay chiều - Môn Vật lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài toán về độ lệch pha; Bài toán hộp đen; Khung dây quay trong từ trường máy phát điện; Động cơ điện, máy biến áp, truyền tải điện năng; Phương pháp sử dụng máy tính Casio FX. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.