Ebook Công nghệ ván khuôn trượt Xây dựng nhà cao tầng - Bùi Mạnh Hùng

Nội dung chính được đề cập trong sách "Công nghệ ván khuôn trượt Xây dựng nhà cao tầng" đó là yêu cầu cơ bản về kiến trúc và kết cấu khi sử dụng công nghệ thi công ván khuôn trượt, đặc điểm thi công trượt và công nghệ thi công ván khuôn trượt nhà cao tầng, những bộ phận cơ bản, đặc điểm, tác dụng và yêu cầu thiết kết các bộ phận của hệ ván khuôn trượt, tính toán ván khuôn trượt, yêu cầu cơ bản khi thiết kế và đặc điểm bố trí, xử lý sự cố khi thi công ván trượt, đặc điểm thi công mùa đông, yêu cầu và biện pháp kỹ thuật khi thi công công trình bê tông ván khuôn trượt, an toàn lao động khi thi công ván khuôn trượt.