Ebook Công nghệ dập thủy tĩnh - Phạm Văn Nghệ

Cuốn sách: Công nghệ dập thủy tĩnh được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Nga, Đức, Trung Quốc...Các nội dung đề cập đến là công nghệ dập tạo hình bằng môi trường đàn hồi, chất lỏng, chất khí. Sáu chương sách trình bày về dập vuốt phôi phẳng bằng chày dẻo, chày chất lỏng và khí theo cối cứng, dập vuốt bằng cối dẻo và cối chất lỏng trên chày cứng có kẹp, tạo hình vỏ mỏng từ phôi có dạng không gian bằng các môi trường dẻo, chất lỏng hoặc khí, công nghệ dập thủy tĩnh phôi ống, các trang thiết bị để dập cao su và chất lỏng, trạng thái ứng suất và biến dạng khi dập thủy tĩnh phôi ống.