Ebook Các phương pháp gia công đặc biệt: Phần 1

Ebook "Các phương pháp gia công đặc biệt": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt; Các phương pháp gia công cơ; Gia công siêu âm; Gia công tia nước và gia công tia nước có hạt mài;.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.