Ebook AutoCad cho tự động hóa thiết kế - TS. Nguyễn Văn Hiến

Cuốn sách tạo điều kiện cho bạn đọc khái thác AutoCAD một cách dễ dàng, có phương pháp. Nó được đúc kết từ những năm giảng dạy cho sinh viên các trường kỹ thuật các các cơ quan thiết kế. Tài liệu có 3 phần. Phần một từ chương 1 đến chương 8, trình bày cách lập bản vẻ phẳng (2D). Phần hai từ chương 9 đến chương 12, nội dung khái quát cách tạo bản vẽ mô hình không gian (3D); Cách xuất một bản vẽ mô hình sang phần mềm khác và ra giấy; ngoài ra phần này còn hướng dẫn bạn đọc cách tạo hình ảnh động. Trong phần cuối, phần 3 tác giả hướng dẫn bạn đọc thực hành các bài tập tổng hợp để bạn đọc tự học một cách dễ dàng. Cuốn sách như một giáo trình mà các bạn có thể dùng để tự học và tham khảo ứng dụng rất thuận lợi trong thiết kế các bản vẽ.