Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 2

Ebook Áp lực đất và tường chắn đất: Phần 2 giới thiệu các nội dung: Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng phân bố tác dụng trên mặt đất đắp, áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng tường đặc biệt, áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp có nước ngầm trong khối đất đắp, áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực động đất, áp lực bị động của đất dính. Mời các bạn cùng tham khảo.