Bài giảng Máy điện 2

Máy điện là những thiết bị điện được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, vì vậy việc tìm hiểu, nghiên cứu để có những kiến thức cơ bản trong việc thiết kế, sử dụng, vận hành, sửa chữa, khai thác máy điện là vấn đề được nhiều người, nhiều ngành quan tâm. Tập bài giảng Máy điện 2 được biên soạn theo chương trình môn học Máy điện 2, nội dung gồm các vấn đề sau: Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều; Máy điện xoay chiều có vành góp.