• Ebook 101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 2

  Ebook 101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 2

  Ebook 101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 2 hướng dẫn cách nhận biết, phân loại bài toán; cách sử dụng công thức, cách lấy hệ số, cách tra cứu phụ lục và sau đó đưa ra các dạng bài toán vừa đa dạng vừa điển hình từ dễ đến khó và trình bày cách giải từng bài sao cho vừa chặt chẽ vừa ngắn gọn. Mời các bạn...

   184 p stu 24/12/2021 51 1

 • Bài giảng Thực hành điện tử cơ bản

  Bài giảng Thực hành điện tử cơ bản

  Bài giảng Thực hành điện tử cơ bản gồm có 2 phần như: Thực hành điện tử tương tự và thực hành kỹ thuật số. Nội dung các bài cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ năng lắp ráp và hiệu chỉnh các mạch tương tự và mạch số, kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra các thông số của mạch và vận dụng các mạch điện tử vào thực...

   274 p stu 23/12/2021 49 6

 • Ebook 101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 1

  Ebook 101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 1

  Cuốn sách "101 Bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây" gồm 10 phần giúp sinh viên các ngành kỹ thuật, đặc biệt là chuyên ngành điện nhận dạng bài tập, kỹ năng giải thuần thục các bài tập để giúp họ củng cố vững chắc kiến thức lý thuyết, giúp cho họ có tư duy xử lý chính xác các dạng bài toán chuyên ngành. Mời các bạn cùng...

   190 p stu 24/12/2021 48 2

 • Ebook Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện: Phần 1

  Ebook "Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ rơle và tự động hóa; Nguồn thao tác; Rơle và máy biến đổi đo lường; Các nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   192 p stu 24/12/2021 47 1

 • Ebook Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện: Phần 2

  Ebook Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ các phần tử hệ thống điện; Bảo vệ máy điện và động cơ điện; Bảo vệ máy biến áp; Tự động hóa trong hệ thống điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p stu 24/12/2021 47 1

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử số - Nguyễn Kim Giao

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử số - Nguyễn Kim Giao

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử số gồm 10 chương: Các hệ thống đếm và mã số, Đại số logíc, Các họ vi mạch logíc cơ bản, Mạch logíc tổng hợp, Trigơ, Các bộ đếm, Bộ nhớ bán dẫn, Bộ chuyển đổi số - tương tự và tương tự - số, Vòng bám pha, Thiết kế mô phỏng các mạch điện tử số. Giáo trình giúp ích cho sinh viên trong quá trình học tập lý...

   328 p stu 04/12/2021 47 0

 • Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện - ĐH Công Nghiệp

  Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện - ĐH Công Nghiệp

  Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện gồm 4 phần. Phần I: lý thuyết cơ bản của khí cụ điện. Phần II: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu tính toán, lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp. Phần III: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp. Phần IV: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành. Trong mỗi phần được trình bày cụ...

   107 p stu 04/12/2021 46 1

 • Giáo trình Kỹ thuật Mạch điện tử - Đào Thanh Toản

  Giáo trình Kỹ thuật Mạch điện tử - Đào Thanh Toản

  Bài giảng Kỹ thụât mạch điện tử được biên soạn dựa trên các giáo trình và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, đựơc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, kỹ thụât thông tin, tự động hóa, trang thiết bị điện, Tín hiệu giao thông.

   161 p stu 04/12/2021 45 1

 • Giáo trình đo lường điện tử

  Giáo trình đo lường điện tử

  Đo lường là một khoa học về phép đo,phương tiện đo nhằm đảm bảo tính thống nhất để đạt được mức độ chính xác cần thiết.Như vậy đo lường là quá trình thu nhận và đánh giá giá trị về các thông số kỹ thuật đặc trưng của các đối tượng cần đo bằng thực nghiệm nhờ các phương tiện kỹ thuật đặc biệt

   105 p stu 04/12/2021 44 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hành Điện tử 2

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Điện tử 2

  Bài giảng được biên soạn phù hợp với chương trình môn học Điện tử 2 mới nhất đã được Trường Đại học Lâm nghiệp phê duyệt năm 2014. Tài liệu gồm 08 bài thí nghiệm thuộc các nội dung về linh kiện bán dẫn, các dạng mắc mạch khuếch đại đơn, ghép các tầng khuếch đại, mạch khuếch đại ứng dụng sử dụng bộ khuếch đại thuật toán, bộ...

   207 p stu 23/12/2021 44 3

 • Ebook Điện tử số - Đặng Quốc Chiêu

  Ebook Điện tử số - Đặng Quốc Chiêu

  Cuốn sách Điện tử số giới thiệu một cách có hệ thống các phần tử cơ bản trong các mạch điện tử số kết hợp với các mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về công điện tử số, các phương pháp phân tích và thiết kế mạch logic cơ bản. Sách gồm 9 chương: hệ đếm, đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm, công logic TTL và...

   243 p stu 04/12/2021 43 2

 • Giáo trình Đo lường điện, điện tử - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đo lường điện, điện tử - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đo lường điện, điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về đo lường; Dụng cụ đo cơ điện; Đo các đại lượng điện và không điện; Dụng cụ đo điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p stu 24/12/2021 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số