• Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô

  Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: tổng quan về kinh tế học vĩ mô; chương 2: hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; chương 3: tăng trưởng kinh tế; chương 4: tổng cầu, tổng cung và chính sách tài khóa; chương 5: tiền tệ và chính sách tiền tệ; chương 6: lạm phát và thất nghiệp; chương 7: kinh...

   211 p stu 24/12/2021 30 0

 • Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học

  Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học

  Tập bài giảng Nhập môn kinh tế học được xây dựng với bố cục gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về kinh tế, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Kết thúc mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập, thảo luận và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p stu 24/12/2021 27 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2

  Bài giảng Kinh tế vi mô 2

  Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích chính sách của chính phủ trong thị trường cạnh tranh; Lựa chọn trong điều kiện rủi ro; Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường; Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm; Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Thị trường các yếu tố...

   178 p stu 24/12/2021 26 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

  Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

  Bài giảng Kinh tế vi mô 1 do TS. Bùi Nữ Hoàng Anh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, độ co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, những thất bại của thị trường,...Mời các em cùng tham khảo!

   111 p stu 24/12/2021 29 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Quyển sách Quản trị nguồn nhân lực được biên soạn với 10 chương nhằm giới thiệu với sinh viên đại học, sau Đại học, MBA, các giảng viên những nội dung then chốt trong Quản trị nguồn nhân lực hiện đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; quản trị hiệu quả con người,...

   170 p stu 04/12/2021 44 1

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm có những nội dung: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản trị và đánh giá thành quả, chiến lược và thực tiễn lương và phúc lợi, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, quan hệ trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p stu 04/12/2021 42 1

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Cuốn sách “Quản trị marketing” cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, xúc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong doanh nghiệp. Cấu trúc của cuốn sách bao gồm 18 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 ebook gồm 8 chương với những nội dung: Bản chất của marketing và quản trị marketing, phát...

   302 p stu 04/12/2021 46 1

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 gồm có những nội dung: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị, quản trị sản phẩm và thương hiệu, quản trị giá, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing tích hợp,...

   331 p stu 04/12/2021 46 1

 • Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 1

  Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách “Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp” được biên soạn nhằm trang bị kiến thức giúp cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng về phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như tổ chức quản lý từng bộ phận sản xuât đặc biệt là tổ chức quản lý sản xuất chuyền may. Nội dung cuốn sách gồm có 2 chương và được chia thành...

   60 p stu 04/12/2021 37 1

 • Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 2

  Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 2

  Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 2 cung cấp những nội dung về tổ chức sản xuất may công nghiệp như: Khái niệm, nội dung của tổ chức sản xuất, các tính chất đặc trưng của sản xuất may, tổ chức quá trình chuẩn bị sản xuất, tổ chức sản xuất bộ phận kỹ thuật, tổ chức sản xuất bộ phận nguyên phụ liệu, tổ chức...

   128 p stu 04/12/2021 39 1

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình "Văn hóa kinh doanh" nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   301 p stu 04/12/2021 97 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch hóa và bố trí nguồn nhân lực, tạo động lực, phát triển và đánh giá, thù lao và các phúc lợi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p stu 04/12/2021 137 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số