Giáo trình Sữa chữa các thiết bị điện

-Quang thông là số lượng ánh sáng được phát ra bởi một nguồn sáng mà mắt người cảm thụ được
-Đơn vị của quang thông là lumen(lm)
-các nguồn phát sáng khác nhau sẽ bức xạ dưới các bước sóng khác nhau,do đó sẽ gây ra những cảm nhận khác nhau trong mắt chúng ta vì các nguồn phát sáng khác nhau sẽ có quang thông khác nhau.