Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống

Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống gồm có 6 bài với những nội dung chính sau: Bài 1 chuẩn bị hệ thống máy tính, bài 2 cài đặt hệ điều hành, bài 3 cài đặt một số thiết bị ngoại vi, bài 4 cài đặt một số ứng dụng cơ bản, bài 5 bảo trì phần cứng, bài 6 bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.