• Giáo trình Điện tử công suất (Dùng cho bậc Cao đẳng & Đại học): Phần 1 - Trần Văn Hùng

  Giáo trình Điện tử công suất (Dùng cho bậc Cao đẳng & Đại học): Phần 1 - Trần Văn Hùng

  Giáo trình Điện tử công suất gồm 5 chương, phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Mở đầu, chỉnh lưu, biến đổi điện áp một chiều. Qua môn học, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực điều khiển và biến đổi công suất bằng các bộ biến đổi công suất.

   208 p stu 04/12/2021 169 2

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - Lê Thị Hồng Thắm

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - Lê Thị Hồng Thắm

  Nội dung phần 2 Giáo trình Linh kiện điện tử gồm nội dung chương 4 đến chương 7 của tài liệu, trình bày về transistor hiệu ứng trường, linh kiện có vùng điện trở âm, linh kiện quang điện tử. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   99 p stu 04/12/2021 159 3

 • Giáo trình Điện tử công suất (Dùng cho bậc Cao đẳng & Đại học): Phần 2 - Trần Văn Hùng

  Giáo trình Điện tử công suất (Dùng cho bậc Cao đẳng & Đại học): Phần 2 - Trần Văn Hùng

  Phần 2 Giáo trình Điện tử công suất gồm nội dung chương 4 - Biến đổi điện áp xoay chiều, chương 5 - Nghịch lưu và biến tần. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   108 p stu 04/12/2021 139 1

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - Lê Thị Hồng Thắm

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - Lê Thị Hồng Thắm

  Giáo trình Linh kiện điện tử do Lê Thị Hồng Thắm gồm 7 chương. Phần 1 trình bày cơ sở điện học, linh kiện thụ động, chất bán dẫn - diode qua 3 chương đầu tài liệu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   92 p stu 04/12/2021 138 3

 • Giáo trình An toàn điện - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

  Giáo trình An toàn điện - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

  An toàn điện là giáo trình do khoa Điện trường ĐH. Bách Khoa Đã Nẵng biên soạn. Tài liệu gồm có 8 chương. Chương 1 giới thiệu nhập môn về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh lao động. Nội dung chương 2 đề cập đến các khái niệm về an toàn điện. Chương 3 trình bày một số phân tích an toàn các mạng điện. Chương 4 khái quát về bảo vệ nối...

   75 p stu 04/12/2021 54 2

 • Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm

  Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm

  Nội dung giáo trình được tác giả biên soạn gồm có 8 chương. Chương 1 khái quát về sử dụng và sữa chữa những hư hỏng của dụng cụ đo điện. Chương 2 & 3 đề cập đến máy điện và bảo vệ máy điện. Máy lạnh và tự động hóa hệ thống lạnh là nội dung được nói đến trong chương 4 & 5. Chương 6 nghiên cứu về thiết bị gia nhiệt, sử dụng và...

   201 p stu 04/12/2021 52 1

 • Giáo trình Sữa chữa các thiết bị điện

  Giáo trình Sữa chữa các thiết bị điện

  -Quang thông là số lượng ánh sáng được phát ra bởi một nguồn sáng mà mắt người cảm thụ được -Đơn vị của quang thông là lumen(lm) -các nguồn phát sáng khác nhau sẽ bức xạ dưới các bước sóng khác nhau,do đó sẽ gây ra những cảm nhận khác nhau trong mắt chúng ta vì các nguồn phát sáng khác nhau sẽ có quang thông khác nhau.

   137 p stu 04/12/2021 52 1

 • Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện - ĐH Công Nghiệp

  Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện - ĐH Công Nghiệp

  Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện gồm 4 phần. Phần I: lý thuyết cơ bản của khí cụ điện. Phần II: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu tính toán, lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp. Phần III: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp. Phần IV: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành. Trong mỗi phần được trình bày cụ...

   107 p stu 04/12/2021 46 1

 • Giáo trình Kỹ thuật Mạch điện tử - Đào Thanh Toản

  Giáo trình Kỹ thuật Mạch điện tử - Đào Thanh Toản

  Bài giảng Kỹ thụât mạch điện tử được biên soạn dựa trên các giáo trình và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, đựơc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, kỹ thụât thông tin, tự động hóa, trang thiết bị điện, Tín hiệu giao thông.

   161 p stu 04/12/2021 45 1

 • Giáo trình đo lường điện tử

  Giáo trình đo lường điện tử

  Đo lường là một khoa học về phép đo,phương tiện đo nhằm đảm bảo tính thống nhất để đạt được mức độ chính xác cần thiết.Như vậy đo lường là quá trình thu nhận và đánh giá giá trị về các thông số kỹ thuật đặc trưng của các đối tượng cần đo bằng thực nghiệm nhờ các phương tiện kỹ thuật đặc biệt

   105 p stu 04/12/2021 44 0

 • Giáo trình Đo lường điện, điện tử - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đo lường điện, điện tử - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đo lường điện, điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về đo lường; Dụng cụ đo cơ điện; Đo các đại lượng điện và không điện; Dụng cụ đo điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p stu 24/12/2021 43 1

 • Giáo trình Lý thuyết điện tử công nghiệp

  Giáo trình Lý thuyết điện tử công nghiệp

  Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại háo nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng.

   158 p stu 04/12/2021 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số