• Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 2 - Khái niệm cơ bản về trường điện từ" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Thông số cơ bản của trường điện từ & môi trường mang điện; Cường độ điện trường của điện tích điểm; Cường độ điện trường của điện tích khối liên tục; Cường độ điện trường của điện tích...

   39 p stu 21/03/2023 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 1 - Giải tích vector" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Vô hướng và vector; Hệ tọa độ Descartes; Hệ tọa độ trụ; Hệ tọa độ cầu; Một số công thức giải tích vector;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   17 p stu 21/03/2023 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 3 - Dịch chuyển điện - Luật Gauss - Dive" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Dịch chuyển điện; Luật Gauss; Dive; Phương trình Maxwell 1 trong trường tĩnh; Toán tử vector và định lý Dive. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   49 p stu 21/03/2023 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 4 - Năng lượng, điện thế" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Dịch chuyển điện tích điểm trong điện trường; Tích phân đường; Hiệu điện thế; Trường thế của điện tích điểm, hệ điện tích điểm; Gradient thế; Lưỡng cực; Mật độ năng lượng trong trường tĩnh điện. Mời các bạn...

   53 p stu 21/03/2023 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Chương 5 - Vật dẫn, điện môi, điện dung" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Dòng điện - mật độ dòng điện; Vật dẫn kim loại; Phương pháp soi ảnh; Chất điện môi; Phương pháp lưới;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   47 p stu 21/03/2023 13 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 1 Tiêu chuẩn ghi kích thước và dung sai được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Ghi kích thước; Khung bản vẽ - khung tên; Các khái niệm cơ bản của dung sai; Dung sai trong lắp ghép; Quy ước dung sai khi lắp ghép trục và lỗ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p stu 31/01/2023 5 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 2 Phương pháp và chi tiết lắp ghép được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp lắp ghép; Lắp ghép bằng ren; Bu lông, đinh vít và đinh vít tán; Một số loại đinh vít khác; Một số chi tiết chặn; Đinh tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p stu 31/01/2023 2 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 3 Bản vẽ chế tạo được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm chung về bản vẽ chế tạo; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p stu 31/01/2023 3 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 4 Các cơ cấu truyền động được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về cơ cấu truyền động; Cơ cấu bánh răng; Trục truyền động song song; Các trục truyền động giao nhau; Cấu tạo kỹ thuật của bánh răng; Biểu diễn bánh răng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p stu 31/01/2023 3 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 5 Bản vẽ đường ống được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về Bản vẽ đường ống; Phân loại đường ống; Các mối nối ống; Bản vẽ đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p stu 31/01/2023 4 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 - ThS. Nguyễn Việt Anh

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Bài 6 Bản vẽ kết cấu thép được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm kết cấu thép; Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng; Các hình thức liên kết cơ bản của kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 31/01/2023 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện

  Bài giảng Kỹ thuật điện

  "Bài giảng môn Kỹ thuật điện" được thực hiện với các nội dung trình bày về khái niệm chung về mạch điện; mạch điện hình sin; các phương pháp giải mạch sin; mạch điện ba pha; khái niệm chung về máy điện; động cơ không đồng bộ ba pha;... Đây cũng là tư liệu tham khảo hữu ích giúp thầy cô chuẩn bị thật tốt cho bài giảng của mình. Mời quý...

   83 p stu 31/01/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số