• Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 1

  Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 1

  Tài liệu "Cơ sở điện học điện tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điện học cơ bản; Từ học; Điện từ học; Điện động học; Điện giải - pin và acquy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p stu 19/05/2023 8 0

 • Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 2

  Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở điện học điện tử" tiếp tục trình các nội dung chính sau: Điện tử ứng dụng; Mạch dao động; Truyền dữ liệu ; Mạch tích hợp và môi trường lưu trữ dữ liệu; Đèn điện tử; Nguyên lý cơ bản về kỹ thuật số; Công nghệ không dây. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   119 p stu 19/05/2023 9 0

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tuyển tập bài tập điều khiển tự động" trình bày các nội dung: Các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động; các đặc tính tần số của các khâu động lực và các hệ điều chỉnh tự động; độ ổn định của các hệ tuyến tính; xây dựng các quá trình chuyển tiếp trong các hệ điều chỉnh tự động,...

   253 p stu 25/04/2023 12 0

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập điều khiển tự động" trình bày các nội dung: Lập các phương trình của các hệ không tuyến tính, các phương pháp nghiên cứu chính xác độ ổn định và tự dao động; đánh giá chất lượng các hệ phi tuyến, các dao động cưỡng bức trong các hệ phi tuyến; các hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình...

   194 p stu 25/04/2023 10 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai)" trình bày các nội dung: Giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, một số phương pháp giải toán trường điện tĩnh, trường điện dừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p stu 25/04/2023 13 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập trường điện từ" trình bày các nội dung: Trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện từ, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p stu 25/04/2023 9 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1 trình bày các nội dung: Cấu tạo và phân loại vật chất, tính dẫn điện của điện môi, sự phân cực của điện môi, tổn hao trong điện môi, sự phóng điện trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p stu 25/04/2023 10 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 2

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Vật liệu kỹ thuật điện" trình bày các nội dung: Tính chất cơ - lý - hóa của điện môi, vật liệu cách điện thể khí, vật liệu dẫn điện và cáp điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   224 p stu 25/04/2023 11 0

 • Giáo trình Lý thuyết trường điện từ (Dùng cho sinh viên ngành Điện, Điện tử): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết trường điện từ (Dùng cho sinh viên ngành Điện, Điện tử): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết trường điện từ" trình bày các nội dung: Sự hình thành và phát triển bài toán trường điện từ, xác khái niệm cơ bản về trường điện từ và môi trường chất, mô tả toán học quy luật tương tác của hệ trường điện từ - môi trường chất liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p stu 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình Lý thuyết trường điện từ (Dùng cho sinh viên ngành Điện, Điện tử): Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết trường điện từ (Dùng cho sinh viên ngành Điện, Điện tử): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết trường điện từ" trình bày các nội dung: Các khái niệm và luật cơ bản về điện trường tĩnh, một số phương pháp giải bài toán điện trường tĩnh thường gặp (phương trình Laplace - Poisson), rrường điện từ dừng, trường điện từ biến thiên. Mời các bạn cùng tham khảo

   95 p stu 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Trọng Thắng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Trọng Thắng

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật điện" trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin một pha, mạch điện xoay chiều ba pha, máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p stu 21/03/2023 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Trọng Thắng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Trọng Thắng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, an toàn điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p stu 21/03/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số