• Bài giảng Hàn TIG - Bài 1: Vận hành thiết bị hàn TIG

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 1: Vận hành thiết bị hàn TIG

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 1: Vận hành thiết bị hàn TIG. Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: trình bày được phương pháp vận hành máy hàn, dụng cụ hàn TIG; chuẩn bị khí bảo vệ, đầu điện cực, que hàn phụ, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp cho công việc hàn TIG, mối hàn giáp mối đạt yêu cầu;... Mời các bạn...

   31 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Hàn TIG - Bài 3: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 3: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 3: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: chọn chế độ hàn (Ih, Uh, Vh, dq) và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày, tính chất của kim loại và vị trí hàn; gá phôi hàn chắc chắn, hàn đính đúng kích thước; hàn các mối hàn giáp mối không vát mép chữ V, chữ X ở...

   21 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Hàn TIG - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn TIG - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: chuẩn bị khí bảo vệ, đầu điện cực, que hàn phụ, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp cho công việc hàn TIG, mối hàn giáp mối đạt yêu cầu; chọn chế độ hàn (Ih, Uh, Vh, dq) và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp...

   21 p stu 21/11/2023 1 0

 • Giáo trình Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung (Phần 1)

  Giáo trình Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung (Phần 1)

  Phần 1 của cuốn sách "Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung" gồm những nội dung chính sau: trang bị điện - điện tử các máy nâng - vận chuyển; trang bị điện - điện tử các thiết bị vận tải liên tục; trang bị điện - điện tử lò điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p stu 23/10/2023 40 0

 • Giáo trình Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung (Phần 2)

  Giáo trình Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Trang bị điện - điện tử: Máy công nghiệp dùng chung" gồm những nội dung chính sau: trang bị điện - điện tử máy hàn điện; trang bị điện - điện tử các máy nén, bơm, quạt; trang bị điện - điện tử máy sợi, dệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p stu 23/10/2023 45 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Bộ băm DC

  Bài giảng Điện tử công suất: Bộ băm DC

  Bài giảng Điện tử công suất: Bộ băm DC. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: bộ băm DC giảm; bộ băm DC tăng; bộ băm DC tăng giảm; điều chỉnh điện áp DC ra trên tải từ nguồn DC không đổi; thay đổi khoảng thời gian đưa công suất từ nguồn → tải; BJT, MOSFET, GTO, SCR+mạch tắt cưỡng bức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   6 p stu 23/10/2023 13 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 1 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 1 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 1 pha. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: chỉnh lưu nửa sóng (bán kỳ, bán phần); chỉnh lưu toàn sóng - tải R, RL;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p stu 23/10/2023 12 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Inverter

  Bài giảng Điện tử công suất: Inverter

  Bài giảng Điện tử công suất: Inverter. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: inverter - 1 pha; inverter - 3 pha; các mức áp cổng ra tiêu chuẩn; bộ nghịch lưu áp một pha bán cầu; đặc điểm của bộ nghịch lưu áp; bộ nghịch lưu áp một pha toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p stu 23/10/2023 14 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 1 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 1 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 1 pha. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: chỉnh lưu điều khiển nửa sóng; chỉnh lưu điều khiển toàn sóng; chỉnh lưu bán điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p stu 23/10/2023 10 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 3 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 3 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu điều khiển - 3 pha. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: chỉnh lưu điều khiển 3 pha nửa sóng (3 xung); chỉnh lưu điều khiển 3 pha toàn sóng (6 xung); điện áp DC trung bình tăng dần;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p stu 23/10/2023 14 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Mở đầu

  Bài giảng Điện tử công suất: Mở đầu

  Bài giảng Điện tử công suất: Mở đầu. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: điện tử công suất (power electronic); điện tử công suất lớn; kỹ thuật biến đổi điện năng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   6 p stu 23/10/2023 16 0

 • Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 3 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 3 pha

  Bài giảng Điện tử công suất: Chỉnh lưu không điều khiển - 3 pha. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản gồm: chỉnh lưu 3 pha nửa sóng (3 xung); chỉnh lưu 3 pha toàn sóng (6 xung); điện áp DC trung bình cao; điện áp ra phẳng, biên độ gợn sóng thấp; công suất chỉnh lưu lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   9 p stu 23/10/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu