• Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 2 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 2 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 2 - Phạm Thành Chung" được biên soạn bao gồm các nội dung kiến thức về: Dòng điện; Mật độ dòng điện; Vận tốc chuyển động có hướng của các điện tích; Điện trở suất; Quan hệ của điện trở suất với nhiệt độ; Tính chất vật lý của kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   29 p stu 31/01/2023 6 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm Thành Chung" được biên soạn bao gồm các nội dung kiến thức về: Giới thiệu chung về vật liệu bán dẫn; Bán dẫn tinh khiết; Bán dẫn tạp chất; Tiếp giáp P-N;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   11 p stu 31/01/2023 4 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 4 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 4 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 4 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày được một số khái niệm cơ bản về vật liệu từ; Nắm được tính chất từ của nguyên tử; Phân loại được vật liệu từ; Tìm hiểu về hiệu ứng Kelvin (Hiệu ứng bề mặt). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   25 p stu 31/01/2023 5 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Nhiệt độ tới hạn; Hiệu ứng Meissner; Phân loại vật liệu siêu dẫn; Lý thuyết BCS; Mật độ dòng điện tới hạn; Ứng dụng của vật liệu siêu dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   19 p stu 31/01/2023 7 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Các khái niệm cơ bản về tĩnh điện; Điện môi đặt trong điện trường không đổi; Điện môi đặt trong điện trường thay đổi; Tổn thất điện môi (Dielectric Loss);... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   63 p stu 31/01/2023 4 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Tính hút ẩm của điện môi; Đặc tính nhiệt của điện môi; Tính chất cơ học của điện môi; Tính chất hoá học của điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   8 p stu 31/01/2023 3 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 8 và 9 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 8 và 9 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 8 và 9 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung cơ bản về: Vật liệu điện môi và điện môi khí. Hi vọng thông qua bài giảng, các em sẽ nắm trọn được nội dung kiến thức và học tập thật tốt môn học nhé!

   48 p stu 31/01/2023 1 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 10 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 10 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 10 - Phạm Thành Chung" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung cơ bản về: Hiện tượng dẫn điện trong điện môi lỏng; Phóng điện chọc thủng trong điện môi lỏng; Khả năng làm mát của cách điện lỏng; Các tính chất vật lý quan trọng khác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng...

   23 p stu 31/01/2023 2 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 11 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 11 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 11 - Phạm Thành Chung" trình bày nội dung kiến thức về điện môi rắn bao gồm: Một số tính chất điện môi của điện môi rắn; Phóng điện chọc thủng trong điện môi rắn; Một số điện môi rắn thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   19 p stu 31/01/2023 2 0

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 12 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 12 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Vật liệu kỹ thuật điện: Chương 12 - Phạm Thành Chung" trình bày nội dung kiến thức về cách điện dùng trong các TBĐ bao gồm: Cách điện của đường dây trên không; Cách điện trong MBA; Cách điện trong máy điện; Cách điện trong cáp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   17 p stu 31/01/2023 2 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước: Phần 1

  Nội dung cuốn sách Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các chương sau: Chương I: Thủy điện ở Việt Nam; Chương II: Phân loại và cấu tạo tua-bin nước; Chương III: Công nghệ chế tạo tua-bin nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p stu 30/11/2022 14 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước: Phần 2

  Ebook Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Tài liệu chuyên đề Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước gồm có những chương sau: Chương IV: Hư hại bề mặt kim loại trong tua-bin nước; Chương V: Kiểm tra không phá hủy; Chương VI: Các hỏng hóc tua-bin nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   119 p stu 30/11/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số