• Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của máy tính; tầm quan trọng của hệ thống máy tính; hoạt động của máy tính; phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; Cách biểu diễn từ và ký tự trên thiết bị số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p stu 27/05/2022 36 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Các phép toán cơ bản trên hệ nhị phân

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Các phép toán cơ bản trên hệ nhị phân

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Các phép toán cơ bản trên hệ nhị phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hệ thống số; Hệ đếm theo vị trí; Hệ nhị phân; Hệ thập lục phân; Cách đổi một số sang hệ thập phân; Dạng nhị phân của số thập phân; Biểu diễn dữ liệu trên máy tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p stu 27/05/2022 30 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Ngôn ngữ máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại ngôn ngữ máy; Định dạng của lệnh trong ngôn ngữ máy; Thuận lợi và bất lợi của ngôn ngữ máy; hợp ngữ - Assembly/Symbolic language; ngôn ngữ trung gian của trình biên dịch và thông dịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p stu 27/05/2022 33 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình phát triển phần mềm; quy trình kiểm thử; kiểm thử và gỡ lỗi- Testing and Debugging; gỡ lỗi logic cho chương trình (Logic Errors); chuyển đổi thành hệ thống mới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p stu 27/05/2022 24 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 5: Lưu trữ và xử lý dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm xử lý dữ liệu; sự phân cấp lưu trữ dữ liệu; phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu; hướng tiếp cận tập tin; ưu và nhược của cách tiếp cận tập tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p stu 27/05/2022 27 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 6: Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về Đại số Boole; các tiên đề của đại số Boole; các định lý của đại số Boole; dạng chính tắc của hàm Boole; chuyển đổi giữa các dạng chính tắc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p stu 27/05/2022 29 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet – truyền thông – đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dịch vụ cơ bản của Internet; trình duyệt web – web browser; các tiện ích của Internet; cách kết nối Internet; khái niệm đa phương tiện; phương tiện truyền thông phổ biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p stu 27/05/2022 20 0

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin

  Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 8: Mạng máy tính - Các mối đe dọa hệ thống thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại hệ thống mạng; mạng diện rộng WAN; Xu hướng tấn công hệ thống thông tin; các phần mềm độc hại; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p stu 27/05/2022 24 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Ngôn ngữ C và Borland C; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Hằng, Biến, Mảng; Cấu trúc của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p stu 20/04/2022 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 2 Biểu thức và các phép toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu thức; Các phép toán; Biểu thức điều kiện; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p stu 20/04/2022 27 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 3 Nhập xuất dữ liệu trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm nhập xuất thuộc stdio.h; Các hàm nhập xuất thuộc conio.h; Bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p stu 20/04/2022 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 - Hoàng Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 Cấu trúc điều khiển trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh if; Câu lệnh switch; Vòng lặp for; Vòng lặp while; Vòng lặp do...while; Câu lệnh goto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p stu 20/04/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số