• Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Cuốn "Các chương trình mẫu .NET" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về windows forms, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu. Sách gồm có 10 chủ đề lớn, phần 1 ebook sau đây gồm có các nội dung sau: Windows form, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, language. Mời các...

   361 p stu 28/09/2022 4 0

 • Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Nối tiếp các nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Các chương trình mẫu .NET" gồm có những nội dung chính sau: Các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu, Microsoft .Net framework. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   542 p stu 28/09/2022 4 0

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1 gồm có những nội dung về: Tổng quan về những đặc trưng hệ thống và các thành phần, kiểm tra và bảo vệ hệ thống, các bo mẹ, các khe bus và các card I/O, những kiểu bộ vi xử lý và những định chuẩn, bộ nhớ, bộ nguồn, những thiết bị nhập liệu, phần cứng màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   315 p stu 24/07/2022 22 0

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2 bao gồm các chương: Chương 10 truyền thông và mạng, chương 11 phần cứng audio, chương 12 những ổ đĩa mềm, chương 13 những ổ đĩa cứng, chương 14 những giao diện ổ đĩa cứng, chương 15 cài đặt ổ đĩa cứng, chương 16 những ổ đĩa CD-ROM, chương 17 thiết kế hệ thống, chương 18 những hệ thống xách tay. Mời...

   359 p stu 24/07/2022 21 0

 • Bài tập Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

  Bài tập Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

  Cuốn bài tập cơ sở dữ liệu này là một thử nghiệm nhằm trợ giúp các bạn trẻ một phương thức tự kiểm tra và đánh giá kiến thức ban đầu, mức nhập môn. Nội dung cuốn sách chọn lọc và đề xuất một số bài tập thuộc 5 mảng kiến thức sau đây: Đại số quan hệ, các phép toán trên bộ, ngôn ngữ hỏi SQL, phụ thuộc hàm và chuẩn hoá. Mỗi mảng...

   134 p stu 21/03/2022 33 1

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương được biên soạn gồm các nội dung lý thuyết và thực hành. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin, nguyên lý cấu trúc của hệ xử lý thông tin tự động, một số khái niệm cơ sở, các phần mềm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p stu 10/02/2022 32 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 cung cấp những kiến thức về mạng máy tính và ứng dụng của nó. Phần này cũng bao gồm các nội dung thực hành tin học văn phòng và trình bày một số vấn đề sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   167 p stu 10/02/2022 34 0

 • Ebook Modern Database Management (10th Edition)

  Ebook Modern Database Management (10th Edition)

  This text is designed to be used with an introductory course in database management. Such a course is usually required as part of an information systems curriculum in business schools, computer technology programs, and applied computer science departments.

   715 p stu 07/01/2022 27 0

 • Ebook Data Communications & Networking (Third Edition)

  Ebook Data Communications & Networking (Third Edition)

  Data Communications and Networking, 3/e provides a comprehensive and current introduction to networking technologies. The book is accessible to students from all backgrounds and uses hundreds of figures to visually represent concepts. The new edition has been completely updated to reflect the constantly changing world of network technologies. Enhanced coverage of bluetooth, wireless, satellites, as well as four new chapters on security have...

   706 p stu 07/01/2022 24 0

 • Ebook Systems analysis and design (8th edition): Part 1

  Ebook Systems analysis and design (8th edition): Part 1

  Part 1 book "Systems analysis and design" has contents: Systems, roles, and development methodologies; understanding and modeling organizational systems, project management; agile modeling and prototyping; using data flow diagrams; analyzing systems using data dictionaries; process specifications and structured decisions,...and other contents.

   309 p stu 07/01/2022 26 0

 • Ebook Systems analysis and design (8th edition): Part 2

  Ebook Systems analysis and design (8th edition): Part 2

  Part 2 book "Systems analysis and design" has contents: Designing effective output, designing effective input, designing databases, human computer interaction, designing accurate data entry procedures, quality assurance and implementation,...and other contents.

   292 p stu 07/01/2022 28 0

 • Ebook Fundamentals of database systems (6th edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of database systems (6th edition): Part 1

  Part 1 book "Fundamentals of database systems" has contents: Introduction to databases, database system concepts and architecture, the relational data model and relational database constraints, conceptual modeling and database design, database programming techniques,...and other contents.

   527 p stu 07/01/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số