• Giáo trình Quản trị học - Management

  Giáo trình Quản trị học - Management

  Giáo trình Quản trị học cung cấp các kiến thức về nhà quản trị và công việc quản trị, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng kiểm tra, văn hóa với quản trị của tổ chức. Cuối sách là phần câu hỏi ôn tập với các bài tập tình huống để sinh viên vận dụng.

   130 p stu 04/12/2021 30 1

 • Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng Quản trị học

  Mục đích của môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Nội dung bài giảng gồm 9 chương. Chương 1 giới thiệu đại cương về quản trị và quản trị học. Chương 2 khái quát sự phát triển của lí thuyết quản trị. Chương 3 & 4 nghiên...

   90 p stu 04/12/2021 28 0

 • Giáo trình Xác suất và thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

  Giáo trình Xác suất và thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

  Để tiếp thu được nội dung của giáo trình này và có khả năng vận dụng tốt cho nghành nghề của mình độc giả phải hiểu biết về giải tích tổ hợp, phép tính vi tích phân, ma trận và hệ phương trình đại số tuyến tính. Nội dung của cuồn sách được chia thành 8 chương. Chương đầu tiên trình bày 1 số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3...

   253 p stu 04/12/2021 48 1

 • Ebook Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lí nguồn nhân lực - NXB Trẻ

  Ebook Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lí nguồn nhân lực - NXB Trẻ

  Cuốn sách Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lí nguồn nhân lực giúp người đọc nhận thấy tầm quan trọng và vai trò to lớn của người chủ doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là tài liệu tham khảo, học tập dành cho sinh viên và giảng viên khoa Quản lý doanh nghiệp, ngoài ra nó là tài liệu tham khảo tốt cho...

   114 p stu 04/12/2021 60 1

 • Giáo trình Quản trị nhân sự

  Giáo trình Quản trị nhân sự

  Giáo trình gồm 6 chương. Chương đầu trình bày khái niệm và hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự. Chương 2 là phân tích công việc. Chương 3 nói về tuyển dụng nhân viên, đây là công việc giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, là yêu cầu quan trọng quyết định cho hoạt động của doanh nghiệp lâu dài. Chương 4 đề cập...

   170 p stu 04/12/2021 36 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên, giúp cho những nhà quản trị tương lai đưa ra được những hoạt động tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức,...

   172 p stu 04/12/2021 78 1

 • Quản trị Marketing

  Quản trị Marketing

  Cuốn sách Quản trị Marketing cung cấp cho người đọc những phương thức quản trị marketing hiệu quả trong quá trình tiến hành marketing. Đây là cẩm nang cho những nhà quản trị và là tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên khoa Quản lý doanh nghiệp.

   460 p stu 04/12/2021 47 2

 • Quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược

  Cuốn sách Quản trị chiến lược cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về: chiến lược và quản trị chiến lược, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nghiên cứu môi trường và phân tích nội bộ doanh nghiệp, ma trận đánh giá các yếu tố môi trường, phân tích nội bộ. Đây là tài liệu giảng dạy, học tập giành cho sinh viên và giảng...

   142 p stu 04/12/2021 35 1

 • Ebook Tâm lý học Quản trị kinh doanh - TS. Thái Trí Dũng

  Ebook Tâm lý học Quản trị kinh doanh - TS. Thái Trí Dũng

  Cuốn sách "Tâm lý học Quản trị kinh doanh" gồm 4 chương, cụ thể: Chương 1: Tâm lý và tâm lý học quản trị, chương 2: Nhân cách, chương 3: Tâm lý nhóm và tập thể, chương 4: Giao tiếp của nhà quản trị, chương 5: Tâm lý trong quản trị kinh doanh. Nội dung mỗi chương đều trình bày rõ các khái niệm và kèm theo phần câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

   100 p stu 04/12/2021 38 1

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Nội dung cơ bản của cuốn sách là phù hợp với nguyên tắc thống nhất với nội dung chương trình giảng dạy môn học Kinh tế vi mô khối trung cấp kinh tế. Giáo trình gồm 7 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô là tổng quan về kinh tế học vi mô, cung - cầu, co dãn của cầu, lý thuyết tiêu dùng, sản xuất - chi phí - lợi nhuận, cạnh...

   150 p stu 04/12/2021 70 1

 • Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng & Th.S. Võ Hoàng Diễm Trinh

  Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng & Th.S. Võ Hoàng Diễm Trinh

  Môn học Quản trị ngân hàng 2 là môn học tiếp nối của môn học Quản trị ngân hàng 1 trong chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngân hàng. Tập Bài giảng này được xem là tài liệu học tập chính thức của sinh viên chuyên ngành ngân hàng. Tập bài giảng gồm 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, đánh giá hoạt...

   120 p stu 04/12/2021 30 1

 • Ebook Những nguyên lý tiếp thị - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị giúp sinh viên tiếp thị có được một kiến thức nhập môn toàn diện và mới mẻ, mang tính thực tiễn và quản trị, đối với tiếp thị. Văn phong và việc sử dụng vô số ví dụ và hình ảnh khiến quyển sách trở nên hết sức dễ hiểu, dễ đọc và thật hấp dẫn. Sách còn bao gồm những hỗ trợ nhằm giúp sinh viên học...

   200 p stu 04/12/2021 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số