• Giáo trình Thiết kế trang phục 5 - Th.S Trần Thanh Hương

  Giáo trình Thiết kế trang phục 5 - Th.S Trần Thanh Hương

  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức để thiết kế mẫu mới, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế, phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật và phương pháp xây dựng các loại mẫu dùng cho sản xuất may công nghiệp. môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành trong việc thiết kế mẫu mới, các yếu tố ảnh...

   100 p stu 04/12/2021 31 0

 • Ebook Đồ thị và Các thuật toán - NXB Giáo dục

  Ebook Đồ thị và Các thuật toán - NXB Giáo dục

  Cuốn sách cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết đồ thị cùng các thuật toán tiều biểu. Các thuật toán được được trình bày chi tiết, giúp người học dễ dàng nắm bắt và cài đặt trên máy tính trong các bài toán ứng dụng. Phần bài tập cuối các chương trình giúp người học tự kiểm tra kiến thức của mình.

   153 p stu 04/12/2021 57 1

 • Đồ họa với Matlab 5.3

  Đồ họa với Matlab 5.3

  Nội dung giáo trình bao gồm: Toán học và các phép tính; triển khai thuật giải; phân tích dữ liệu, khám phá và hiển thị; triển khai các đồ hình, sóng hiệu chấn động; triển khai chương trình bao gồm việc thiết kế các chương trình giao diện đồ họa. Giáo trình được biên soạn với mục đích giúp các bạn nắm được các nguyên lý cơ bản về cách sử...

   268 p stu 04/12/2021 58 1

 • Giáo trình Đồ họa máy tính

  Giáo trình Đồ họa máy tính

  Giáo trình cung cấp một số kỹ thuật cơ bản của đồ họa máy tính hai chiều, những nguyên lý thực hành của đồ họa máy tính. Đồng thời, các phương pháp phân tích và thiết kế các thuật toán trong giáo trình cho phép sinh viên có thẻ viết dễ dàng các chương trình minh họa. Giáo trình sử dụng ngôn ngữ C để minh họa, tuy nhiên có thể dễ dàng chuyển...

   173 p stu 04/12/2021 60 1

 • Giáo trình Lý thuyết Đồ họa

  Giáo trình Lý thuyết Đồ họa

  Giáo trình được chia làm 8 chương và phần phụ lục. Chương 1, 2 và 3 trình bày về các yếu tố cơ sở của đồ họa như: màn hình đồ họa, điểm, đoạn thẳng, đường tròn, các hệ màu và các thuật toán tô màu, xén hình. Chương 4 trang bị các kiến thức toán học về các phép biến đổi trong không gian 2D và 3D. Chương 5, 6 và 7 giới thiệu các mô hình đồ...

   146 p stu 04/12/2021 63 1

 • Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

  Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

  Giáo trình Thuế gồm 3 phần chính. Phần I: những vấn đề lý luận chung về thuế bao gồm lịch sử ra đời và vai trò của thuế đối với nền kinh tế, xã hội; những lý luận chung về thuế. Phần II: các luật thuế hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam đối với các loại thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế...

   193 p stu 04/12/2021 32 1

 • Giáo trình luật kinh tế

  Giáo trình luật kinh tế

  Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của...

   96 p stu 04/12/2021 37 1

 • Quản trị kinh doanh dành cho lãnh đạo doanh nghiệp: Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

  Quản trị kinh doanh dành cho lãnh đạo doanh nghiệp: Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị kinh doanh dành cho lãnh đạo doanh nghiệp: Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp giúp cấp thừa hành nắm được kỹ thuật và nghiệp vụ để tác nghiệp, cấp lãnh đạo nắm được tư duy và phương pháp để từ đó tìm ra chiến lược công ty.

   278 p stu 04/12/2021 34 1

 • Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo - TS. Nguyễn Thanh Hội

  Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo - TS. Nguyễn Thanh Hội

  Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực của các nhà quản trị trong việc phát huy tài năng và sức lực của cấp dưới hướng vào thực hiện mục tiêu của công ty và ứng phó hiệu quả với môi trường kinh doanh thay đổi. Khóa học trang bị cho học viên các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả.

   51 p stu 04/12/2021 28 1

 • Giáo Trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo Trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

  Với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh - quản trị doanh nghiệp và kỹ năng thu thập xử lý các thông tin kế toán đồng thời lựa chọn các phương pháp, hình thức,biện pháp quản trị để quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1 cách hiệu quả. Nội dung...

   178 p stu 04/12/2021 66 2

 • Giáo trình Quản trị học

  Giáo trình Quản trị học

  Cuốn sách Quản trị học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Môn Quản trị học có nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, nên sinh viên cần tập thói quen theo dõi thời sự, đọc báo hàng...

   84 p stu 04/12/2021 36 1

 • Giáo trình Quản trị học đại cương - GV Trương Thị Lan Anh

  Giáo trình Quản trị học đại cương - GV Trương Thị Lan Anh

  Quản trị học đại cương cung cấp các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho các chuyên ngành quản lý chức năng trong tổ chức như: quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, quản lý tiếp thị...giáo trình còn làm rõ nội dung của quản trị, giúp cho người học nhận biết được vai trò của quản trị trong doanh nghiệp.

   128 p stu 04/12/2021 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số